Články


Zobrazuji výsledky 11 - 20 z celkových 21

Smluvní pokuta v obchodním právu

Přidáno: 2.3.2010 Autor: redakce

smluvnipokutaJedná se o jeden ze způsobů zajištění závazkového právního vztahu. Smluvní pokuta představuje určitou částku stanovenou ve smlouvě, kterou je dlužník povinen zaplatit, pokud řádně a včas nesplní svoji smluvní povinnost. K povinnosti zaplatit smluvní pokutu se nevyžaduje, aby oprávněnému účastníku závazkového vztahu vznikla porušením povinnosti jakákoliv škoda.

  • Currently 3/5 Stars
21 komentářů shlédnuto 10352x celý článek

Odměna člena statutárního orgánu

Přidáno: 1.3.2010 Autor: redakce

odmenaOdměna se řadí mezi nejvýznamnější práva člena statutárního orgánu vůči společnosti. Podle ustanovení § 66 odst. 2 obchodního zákoníku se vztah mezi členem statutárního orgánu a společností řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě, pokud ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností.

  • Currently 5/5 Stars
23 komentářů shlédnuto 9043x celý článek

Statutární orgán

Přidáno: 1.3.2010 Autor: redakce

statorgPojem statutárního orgánu definuje občanský zákoník v ustanovení § 20 jako osoby, které jsou oprávněny činit právní úkony právnické osoby ve všech věcech na základě smlouvy o zřízení právnické osoby, zakládací listiny nebo zákona. Jednání těchto osob se považuje přímo za jednání právnické osoby.

  • Currently 3/5 Stars
22 komentářů shlédnuto 8259x celý článek

Pracovněprávní poměr jednatele

Přidáno: 1.3.2010 Autor: redakce

jednatelProblematika pracovněprávního poměru jednatele ve společnosti s ručením omezeným představuje často diskutovanou otázku v odborné literatuře. V českém právním prostředí zdomácněl názor, že uzavření pracovní smlouvy o výkonu funkce jednatele je zcela vyloučeno. Není tedy možné, aby společnost uzavřela s jednatelem pracovní smlouvu, kde by druh práce byl vymezen jako výkon funkce jednatele. Výkon funkce jednatele nepředstavuje zaměstnanecký poměr, neboť vztah mezi společností a jednatelem upravuje obchodní zákoník.

  • Currently 0/5 Stars
217 komentářů shlédnuto 8921x celý článek

Dohoda o pracovní činnosti

Přidáno: 27.2.2010 Autor: redakce

dohodacinnostTato dohoda představuje dvoustranný právní úkon, který zakládá pracovněprávní vztah, v němž zaměstnanec koná závislou činnost pro zaměstnavatele za odměnu, přičemž rozsah této činnosti je omezen. Na rozdíl od dohody o provedení práce vyžaduje dohoda o pracovní činnosti ke svému uzavření písemnou formu, jinak je neplatná.

  • Currently 3.3333333333333/5 Stars
26 komentářů shlédnuto 7331x celý článek

Dohoda o provedení práce

Přidáno: 27.2.2010 Autor: redakce

praceTato dohoda se řadí spolu s dohodou o pracovní činnosti mezi dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dohoda o provedení práce představuje dvoustranný právní úkon, který zakládá pracovněprávní vztah, v němž zaměstnanec koná závislou práci pro zaměstnavatele za odměnu, přičemž rozsah této práce je omezen.

  • Currently 4/5 Stars
34 komentářů shlédnuto 7438x celý článek

Pracovní smlouva

Přidáno: 26.2.2010 Autor: redakce

pracsmlouvaPracovní smlouvou vzniká pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Vedle pracovní smlouvy se pracovní poměr zakládá také jmenováním v případech stanovených v § 33 odst. 3 ZPr (zákoník práce). Povinností zaměstnavatele je uzavřít pracovní smlouvu písemně, pokud tuto povinnost poruší může být sankcionován. Ústně uzavřená pracovní smlouva je platná.

  • Currently 3/5 Stars
22 komentářů shlédnuto 9255x celý článek

Výpověď v zákoníku práce

Přidáno: 26.2.2010 Autor: redakce

vypovedJedná se o jednostranný právní úkon, v jehož důsledku dochází ke skončení pracovního poměru. Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být doručena druhému účastníku, jinak je neplatná. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52 ZPr (zákoník práce), zatímco zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.

  • Currently 3.2352941176471/5 Stars
64 komentářů shlédnuto 51495x celý článek

Okamžité zrušení pracovního poměru

Přidáno: 26.2.2010 Autor: redakce

zruseniOkamžité zrušení pracovního poměru představuje jeden ze způsobů skončení pracovního poměru. Jedná se o jednostranný právní úkon, jež může učinit jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel z důvodu, který je výslovně uveden v § 55 - 56 zákoníku práce.
Okamžité zrušení pracovního poměru musí být učiněno písemně, musí obsahovat zákonem vymezený důvod, aby jej nebylo možno zaměnit s jinýma, a musí být ve stanovené lhůtě doručeno druhé straně, jinak je neplatné. Účinky okamžitého zrušení pracovního poměru nastávají ze zákona dnem, kdy písemný projev o okamžitém zrušení pracovního poměru je druhému účastníku doručen.

  • Currently 3.8/5 Stars
50 komentářů shlédnuto 32756x celý článek

Proč je dobré využívat služeb advokátů?

Přidáno: 2.1.2010 Autor: redakce

obrKaždý z nás se již někdy ocitl v situaci, kdy potřeboval právní radu, potřeboval napsat smlouvu nebo si nebyl jist, zda postupuje v souladu se zákonem. V takové situaci se osoba dostává před volbu, zda-li se obrátí na zkušeného advokáta nebo si pomůže sama tím, že si prostuduje právní úpravu, přečte si právní názory anebo si stáhne vzory smluv zdarma na internetu.

  • Currently 0/5 Stars
23 komentářů shlédnuto 7334x celý článek
Zobrazuji výsledky 11 - 20 z celkových 21
| O portálu | Časté dotazy | Všeobecné obchodní podmínky | Typy zápisů | Reklama | Partneři |
| Najít advokáta, kancelář | Články o právu | Právní poradna | Důležité odkazy | Kontakty | Přidat kancelář |