Pracovní právo


Zobrazuji výsledky 1 - 6 z celkových 6

Zkušební doba v pracovněprávním poměru

Přidáno: 17.3.2012 Autor: redakce

zkusebniSjednání zkušební doby mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem slouží k tomu, aby si obě strany ověřili, zda jim pracovní poměr vyhovuje. Stává se, že zaměstnavatel zjistí, že zaměstnanec na danou práci nestačí, ačkoliv v jeho životopise stálo, že s daným typem práce má několikaleté zkušenosti. Stejně tak zaměstnanec může po prvních dnech v práci zjistit, že prostředí, ve kterém pracuje, je například nevyhovující jeho zdraví.

  • Currently 2.4285714285714/5 Stars
34 komentářů shlédnuto 32416x celý článek

Dohoda o pracovní činnosti

Přidáno: 27.2.2010 Autor: redakce

dohodacinnostTato dohoda představuje dvoustranný právní úkon, který zakládá pracovněprávní vztah, v němž zaměstnanec koná závislou činnost pro zaměstnavatele za odměnu, přičemž rozsah této činnosti je omezen. Na rozdíl od dohody o provedení práce vyžaduje dohoda o pracovní činnosti ke svému uzavření písemnou formu, jinak je neplatná.

  • Currently 3.3333333333333/5 Stars
26 komentářů shlédnuto 7518x celý článek

Dohoda o provedení práce

Přidáno: 27.2.2010 Autor: redakce

praceTato dohoda se řadí spolu s dohodou o pracovní činnosti mezi dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dohoda o provedení práce představuje dvoustranný právní úkon, který zakládá pracovněprávní vztah, v němž zaměstnanec koná závislou práci pro zaměstnavatele za odměnu, přičemž rozsah této práce je omezen.

  • Currently 4/5 Stars
34 komentářů shlédnuto 7584x celý článek

Pracovní smlouva

Přidáno: 26.2.2010 Autor: redakce

pracsmlouvaPracovní smlouvou vzniká pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Vedle pracovní smlouvy se pracovní poměr zakládá také jmenováním v případech stanovených v § 33 odst. 3 ZPr (zákoník práce). Povinností zaměstnavatele je uzavřít pracovní smlouvu písemně, pokud tuto povinnost poruší může být sankcionován. Ústně uzavřená pracovní smlouva je platná.

  • Currently 3/5 Stars
22 komentářů shlédnuto 9364x celý článek

Výpověď v zákoníku práce

Přidáno: 26.2.2010 Autor: redakce

vypovedJedná se o jednostranný právní úkon, v jehož důsledku dochází ke skončení pracovního poměru. Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být doručena druhému účastníku, jinak je neplatná. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52 ZPr (zákoník práce), zatímco zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.

  • Currently 3.2352941176471/5 Stars
64 komentářů shlédnuto 52149x celý článek

Okamžité zrušení pracovního poměru

Přidáno: 26.2.2010 Autor: redakce

zruseniOkamžité zrušení pracovního poměru představuje jeden ze způsobů skončení pracovního poměru. Jedná se o jednostranný právní úkon, jež může učinit jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel z důvodu, který je výslovně uveden v § 55 - 56 zákoníku práce.
Okamžité zrušení pracovního poměru musí být učiněno písemně, musí obsahovat zákonem vymezený důvod, aby jej nebylo možno zaměnit s jinýma, a musí být ve stanovené lhůtě doručeno druhé straně, jinak je neplatné. Účinky okamžitého zrušení pracovního poměru nastávají ze zákona dnem, kdy písemný projev o okamžitém zrušení pracovního poměru je druhému účastníku doručen.

  • Currently 3.8/5 Stars
50 komentářů shlédnuto 33090x celý článek
Zobrazuji výsledky 1 - 6 z celkových 6
| O portálu | Časté dotazy | Všeobecné obchodní podmínky | Typy zápisů | Reklama | Partneři |
| Najít advokáta, kancelář | Články o právu | Právní poradna | Důležité odkazy | Kontakty | Přidat kancelář |