Obchodní právo


Zobrazuji výsledky 1 - 6 z celkových 6

Obchodní tajemství v reflexi současné doby

Přidáno: 3.11.2011 Autor: redakce

tajemstviV souvislosti s narůstajícím významem informací ve společnosti, které představují v podnikání konkurenční výhodu a znamenají tak určitý náskok před konkurencí, je kladen stále větší důraz na jejich ochranu. Proto se v historii zrodil pojem obchodního tajemství, který je definován v ust. § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), tak, že jej tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu. Tyto skutečnosti přitom nesmí být v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, podnikatel má vůli tyto utajovat a odpovídajícím způsobem jejich utajení také zajišťuje. Obchodní tajemství představuje nedílnou součást podniku a tvoří také součást obchodního majetku.

  • Currently 4.1666666666667/5 Stars
92 komentářů shlédnuto 79315x celý článek

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Přidáno: 17.4.2010 Autor: Jan Spour

sml_pokuta.jpgVztah jednatele a společnosti lze označit za závazkový právní vztah, který se řídí podle § 66 odst. 2 ObchZ přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě, není-li tento vztah vymezen smlouvou o výkonu funkce nebo ze zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností. Smlouva o výkonu funkce upravuje a zpřesňuje vzájemná práva a povinnosti mezi společností 
a jednatelem, jež zároveň tvoří strany této smlouvy. Je třeba zdůraznit, že uzavřením smlouvy o výkonu funkce nedochází ke vzniku funkce jednatele, neboť tato funkce vzniká na základě jiných skutečností.

  • Currently 3.5/5 Stars
34 komentářů shlédnuto 38436x celý článek

Smluvní pokuta v obchodním právu

Přidáno: 2.3.2010 Autor: redakce

smluvnipokutaJedná se o jeden ze způsobů zajištění závazkového právního vztahu. Smluvní pokuta představuje určitou částku stanovenou ve smlouvě, kterou je dlužník povinen zaplatit, pokud řádně a včas nesplní svoji smluvní povinnost. K povinnosti zaplatit smluvní pokutu se nevyžaduje, aby oprávněnému účastníku závazkového vztahu vznikla porušením povinnosti jakákoliv škoda.

  • Currently 3/5 Stars
21 komentářů shlédnuto 10419x celý článek

Odměna člena statutárního orgánu

Přidáno: 1.3.2010 Autor: redakce

odmenaOdměna se řadí mezi nejvýznamnější práva člena statutárního orgánu vůči společnosti. Podle ustanovení § 66 odst. 2 obchodního zákoníku se vztah mezi členem statutárního orgánu a společností řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě, pokud ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností.

  • Currently 5/5 Stars
23 komentářů shlédnuto 9155x celý článek

Statutární orgán

Přidáno: 1.3.2010 Autor: redakce

statorgPojem statutárního orgánu definuje občanský zákoník v ustanovení § 20 jako osoby, které jsou oprávněny činit právní úkony právnické osoby ve všech věcech na základě smlouvy o zřízení právnické osoby, zakládací listiny nebo zákona. Jednání těchto osob se považuje přímo za jednání právnické osoby.

  • Currently 3/5 Stars
22 komentářů shlédnuto 8348x celý článek

Pracovněprávní poměr jednatele

Přidáno: 1.3.2010 Autor: redakce

jednatelProblematika pracovněprávního poměru jednatele ve společnosti s ručením omezeným představuje často diskutovanou otázku v odborné literatuře. V českém právním prostředí zdomácněl názor, že uzavření pracovní smlouvy o výkonu funkce jednatele je zcela vyloučeno. Není tedy možné, aby společnost uzavřela s jednatelem pracovní smlouvu, kde by druh práce byl vymezen jako výkon funkce jednatele. Výkon funkce jednatele nepředstavuje zaměstnanecký poměr, neboť vztah mezi společností a jednatelem upravuje obchodní zákoník.

  • Currently 0/5 Stars
220 komentářů shlédnuto 9163x celý článek
Zobrazuji výsledky 1 - 6 z celkových 6
| O portálu | Časté dotazy | Všeobecné obchodní podmínky | Typy zápisů | Reklama | Partneři |
| Najít advokáta, kancelář | Články o právu | Právní poradna | Důležité odkazy | Kontakty | Přidat kancelář |