Najít advokátní kancelář nebylo nikdy snazší

Novinky

Manažer a zaměstnanec současně, blýská se na lepší časy?

jednatelMinisterstvo spravedlnosti ohlásilo příchozí změnu obchodního zákoníku v oblasti úpravy kolize postu manažeru a člena statutárního orgánu. V minulosti se Nejvyšší soud několikrát k této otázce vyjádřil, a to dosti nekonzistentně, kdy nejprve souběh zcela posvětil a následně jej učinil neakceptovatelným. Posledním závěrem tak byl rozpor souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu a manažera. Nejčetněji se tento jev objevuje ve společnostech s ručením omezeným, kde jednatel (člen statutárního orgánu) zastává zároveň v rámci pracovněprávní roviny například místo ředitele.

Přidáno 17.03.2011 celý článek

Trestní právo

Stalking - nebezpečné pronásledování

stalkingNovela trestního zákona č. 40/2009 Sb. platná od 1.1.2010 přinesla nový trestný čin, který doposud náš právní řád neznal. Jedná se o takzvaný stalking, který představuje nebezpečné pronásledování a obtěžování určité osoby. Trestní zákon vymezuje skutkovou podstatu nebezpečného pronásledování v § 354:

Přidáno 08.03.2010 celý článek

Obchodní právo

Obchodní tajemství v reflexi současné doby

tajemstviV souvislosti s narůstajícím významem informací ve společnosti, které představují v podnikání konkurenční výhodu a znamenají tak určitý náskok před konkurencí, je kladen stále větší důraz na jejich ochranu. Proto se v historii zrodil pojem obchodního tajemství, který je definován v ust. § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), tak, že jej tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu. Tyto skutečnosti přitom nesmí být v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, podnikatel má vůli tyto utajovat a odpovídajícím způsobem jejich utajení také zajišťuje. Obchodní tajemství představuje nedílnou součást podniku a tvoří také součást obchodního majetku.

Přidáno 03.11.2011 celý článek

Pracovní právo

Zkušební doba v pracovněprávním poměru

zkusebniSjednání zkušební doby mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem slouží k tomu, aby si obě strany ověřili, zda jim pracovní poměr vyhovuje. Stává se, že zaměstnavatel zjistí, že zaměstnanec na danou práci nestačí, ačkoliv v jeho životopise stálo, že s daným typem práce má několikaleté zkušenosti. Stejně tak zaměstnanec může po prvních dnech v práci zjistit, že prostředí, ve kterém pracuje, je například nevyhovující jeho zdraví.

Přidáno 17.03.2012 celý článek

Občanské právo

Bezdůvodné obohacení

BOObecně je nepřípustné, aby osoba získala na úkor jiné osoby prospěch, který jí nenáleží. Takové jednání vymezuje občanský zákoník jako bezdůvodné obohacení, jež definuje jako majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů.

Přidáno 31.03.2012 celý článek

Obecné články

Podle jakých kritérií si vybírat advokáta?

pic 3Pokud někdy budete potřebovat právní pomoc, rozhodně nepodceňujte výběr advokáta. Kritérií pro výběr je hned několik. Základní kritérium představuje to, zda se advokát zaměřuje na oblast práva, do které Váš právní problém spadá. Nebudete-li si jisti, jaké právní zaměření při výběru advokáta na portálu advokati-pravnici.cz zvolit, obraťte se na naši redakci, kde Vám diskrétně rádi poradíme.

Přidáno 02.01.2012 celý článek
| O portálu | Časté dotazy | Všeobecné obchodní podmínky | Typy zápisů | Reklama | Partneři |
| Najít advokáta, kancelář | Články o právu | Právní poradna | Důležité odkazy | Kontakty | Přidat kancelář |